• Boja është materiali më i rëndësishëm në shtypjen në ekran dhe zë një pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme në të gjithë procesin e shtypjes. Për shkak se objektet e shtypjes në ekran janë mjaft të gjera, të tilla si letra, metali, plastika, qelqi, druri, qeramika dhe tekstile të ndryshme etj. Prandaj, kuptimi i saktë i performancës së bojës është një kusht i domosdoshëm për shtypjen e butë të ekranit.

    2021-03-25

  • Një bojë tipike e shtypjes në ekran është një pastë e lirshme dhe ka tiksotropi të mirë (kur boja është në qetësi, rrjedhshmëria e saj është e dobët dhe pasi të jetë nënshtruar një force të jashtme, rrjedhshmëria e bojës rritet ndjeshëm).

    2021-03-25

 1